'Untitled'

Jens Brouwers

Aachen (DEU)

2015 / Mixed techniques / 21 cm x 29,7 cm

Art work 4 small

Art work #0

Art work #0

“Jens  Brouwers  (1971,  Königswinter  D)  studeerde  af  van  de  opleiding   Autonome  Beeldende  Kunst  in  Maastricht  in  het  jaar  2010.     Hij  ontving  hiervoor  de  Gilbert  De  Bontridderprijs.     Jens  Brouwers  is  geen  museumkunstenaar,  maar  hij  zoekt  de  interactie   met  verschillende  gebruikers  van  de  openbare  ruimte.     Zijn  werk  bestaat  uit  tijdelijke  ingrepen  in  de  openbare  ruimte  (in  de   kunst  spreekt  men  dan  meestal  over  ‘interventies’)en  het  was  de   afgelopen  jaren  te  zien  in  o.a.  Istanbul,  Karlsruhe,  Luik,  Aken,  Heerlen,   Maastricht  en  Valkenburg.     ‘HISTORICUM’  in  Sittard  is  een  primeur,  want  het  is  het  eerste  permanente   werk  dat  door  Jens  Brouwers  in  de  openbare  ruimte  is  gerealiseerd.     Inhoudelijk  richt  het  oeuvre  van  deze  veelbelovende  kunstenaar  zich  op   een  mengeling  van  humor,  ironie  en  kritisch  onderzoek  naar  de  rol  van   maatschappelijke  en  sociaal  politieke  ontwikkelingen  in  het  publieke   domein.     In  de  winter  van  2009  verscheen  op  de  binnenplaats  van  het  ateliergebouw  van  de   Maastrichtse  kunstacademie  een  opmerkelijk  kunstwerk.  Over  het  rooster  waar  de  rook   van  de  verwarmingsketel  uit  de  muur  naar  buiten  kwam,  was  namelijk  in  een   onbewaakt  ogenblik  een  rood  object  aangebracht.     Het  was  geen  groot  object  (ca.  30  x  70  cm),  maar  door  de  felle  rode  kleur  viel  het  in  de   met  een  dun  laagje  sneeuw  bedekte  omgeving  extra  op.     Eigenlijk  was  het  geen  object,  maar  een  woord.  HELL.   Dit  vroege  werk  van  Jens  Brouwers,  toen  nog  eindexamenstudent,  gaf  op  een  simpele   manier  een  scherp  commentaar  op  het  moment  en  de  plaats  waar  het  getoond  werd.     De  sneeuw.  De  rook.  HELL.  Het  atelier.  De  academie.  Het  eindexamen.  De  studenten.   Door  de  rook  uit  het  verwarmingsrooster  met  het  woord  HELL  te  combineren  ontstond   voor  de  studenten,  die  dagelijks  gebruik  maken  van  de  binnenplaats  om  de  oversteek  te   maken  van  hun  ateliers  naar  één  van  de  werkplaatsen,  een  heldere  tegenstelling  tussen   een  fysieke  ervaring  (het  was  koud!)  en  dat  wat  zij  zagen  (de  hel,  het  vagevuur,  de   ultieme  hitte).  Daarbij  kwam  dat  door  de  ingreep  van  Jens  de  verwarming  regelmatig   uitviel  en  het  in  het  gebouw  ook  ijskoud  werd.  Hel!   Anderzijds  schiep  Jens  de  tegenstelling  tussen  de  manier  waarop  je  als  student  de   academie  en  het  eindexamen  als  ‘instituut’  zou  kunnen  ervaren  en  het  verlangen  om   toch  vooral  een  eigen,  onafhankelijke  positie  in  te  nemen.  Ofwel,  hij  maakte  de  spanning   tussen  wat  je  moet,  wat  je  wil  en  wat  je  kunt  zichtbaar.  Wat  dat  betreft  was  het  werk   HELL  ook  een  kreet  van  frustratie.   Deze  mengeling  van  meervoudige  betekenissen,  humor,  ironie  en  engagement  is  typisch   voor  het  werk  van  Jens  Brouwers.  Door  de  humor  lijkt  het  werk  onschuldig,  vanwege  de   ironie  lijkt  het  makkelijk  te  relativeren,  maar  zijn  maatschappelijk  engagement  is   daarentegen  messcherp.   Het  project  ‘CITIZENS  INITIATIV  VALKENBURG  –  CENTRE  OF  EUROPE’  (2010)  was  het  eerste  grote   project  waarin  deze  drie  elementen  samen  werden  gevoegd  tot  een  duidelijk  coherent   geheel.  In  het  kader  van  het  project  “!Ruïne”  (waarin  ook  vijf  andere  studenten
participeerden)  realiseerde  Jens  midden  op  de  burcht  van  Valkenburg  een  houten   paviljoen.  Het  paviljoen  was  een  plek  die  letterlijk  ruimte  bood  voor  een  burgerinitiatief   dat  uiteindelijk  zou  moeten  leiden  tot  het  verklaren  van  Valkenburg  als  geografische   centrum  van  Europa.  Een  gat  in  de  vloer  van  het  paviljoen  toonde  een  plaquette  die  het   exacte  middelpunt  van  Europa,  volgens  het  plan  van  de  kunstenaar,  zich  bevond.  Dat   daarvoor  eerst  iets  zou  moeten  veranderen  aan  de  buitengrenzen  van  Europa,  zorgde   ervoor  dat  ondanks  het  ludieke  en  fictieve  karakter  van  het  project,  een  heel  serieus   debat  in  gang  werd  gezet  over  de  vraag  wie,  wat,  waar  en  hoe  Europa  eigenlijk  is…   Het  werk  ‘HISTORICUM’  (2013)  ligt  niet  alleen  in  een  vriendelijk  parkje,  waar  het  omheind   is  en  hopelijk  gevrijwaard  zal  blijven  van  al  te  agressief  kunstvandalisme.     Belangrijker  is  dat  het  werk  precies  op  de  grens  ligt  waar  bv.  oud  en  nieuw,  centrum  en   periferie,  belangrijkheid  (representatie)  en  gebruik  (utilisatie)  elkaar  raken.     Kortom:  het  ligt  op  een  plek  waar  de  stedelijke  ontwikkeling  van  Sittard  vanuit   verschillende  perspectieven  zichtbaar  en  voelbaar  wordt.  Op  die  specifieke  plek   probeert  Jens  Brouwers  een  situatie  te  scheppen  die  toeristen,  winkelpubliek,   hangjongeren,  mensen  die  naar  hun  werk  gaan,  bewoners  en  kunstliefhebbers  uitdaagt   na  te  denken  over  vroeger  en  nu.  Hij  probeert  de  bezoekers  van  de  plek  niet  alleen  te   laten  kijken, maar ook na te laten denken over wat geschiedenis eigenlijk is. Hij schept daarmee geschiedenis als interactief, dynamisch onderdeel van wat de stad nu is.”

Erik J de Jong – opleidingscoördinator Fine Art Maastricht Academy Fine Art & Design.

All images © 2015-2016 GlobalDrawProject - All rights reserved. | Contact